Aktualności

Fundacja Aby żyć po raz kolejny objęła patronatem konferencję we Wrocławiu pod hasłem : Rozwiązywanie sytuacji klinicznych w pediatrii. Wykłady na temat leczenia chorób inwazyjnych u dzieci oraz praktyczne podejmowanie decyzji diagnostyczno - terapeutycznych prowadzili między innymi  wybitni specjaliści w tej dziedzinie: dr hab.med. Leszek Szenborn; dr med. Jerzy Pejcz; dr med. Izabela Zaleska; dr hab.med. Ernest Kuchar; lek.med. Monika Karlikowska. Wykładów wysłuchali liczne grono lekarzy, którzy uczestniczyli w konferencji. Z ramienia fundacji wystąpił Prezes Zarządu Andrzej Kuczara, który przedstawił nowy film edukacyjny o zapaleniu opon mózgowo-rdzeniowych i mózgu oraz współpracujący mec. Jacek Świeca, który omówił aspekty prawne pracy lekarzy pediatrów. Omówiono także skuteczność  szczepień w zapobieganiu zakażeniom pneumokokowym, meningokokowym i wirusem kleszczowego zapalenia mózgu.

zobacz więcej

Szczepię, bo...

Pneumokokom mówimy: SZCZEPIMY!!!
zobacz więcej

Fundacja Aby żyć

       Fundacja Aby żyć powstała w styczniu 2007 roku, ale idea zainicjowania działalności organizacji jest związana z wydarzeniami drugiej połowy grudnia 2005 roku, kiedy to ośmioletnia córka obecnego Prezesa Zarządu, Dominika Kuczara została pacjentką Oddziału Neuroinfekcji i Neurologii Dziecięcej Krakowskiego Szpitala Specjalistycznego im. Jana Pawła II w Krakowie. Na szczęście choroba, której przyczyną było wystąpienie groźnej infekcji meningokokowej, zakończyła się całkowitym powrotem do zdrowia młodej pacjentki, jednakże wydarzenia tamtych dni, a przede wszystkim uświadomienie sobie zagrożenia, wzbogacone o nowe doświadczenia i przemyślenia z tym związane zainspirowały tatę Dominiki do utworzenia fundacji.

zobacz więcej

Nie! Dla meningokoków

W ostatnich miesiącach, co kilka tygodni, a czasem nawet dni, mediami wstrząsają doniesienia o nagłej śmierci dziecka czy nastolatka. Kilka dni po tragedii dowiadujemy się, że przyczyną zgonów były meningokoki grupy C. Nagłówki gazet straszą "sepsą", "zakażeniem meningokokowym" i "nieswoistymi objawami".

zobacz więcej

Pomagaj z nami

Dzięki Państwa pomocy możemy:
- pomagać dzieciom i młodzieży dotkniętym chorobami infekcyjnymi układu nerwowego
- edukować grupy społecznie i zawodowe o zagrożeniach związanych z chorobami infekcyjnymi oraz możliwościach zapobiegania im
- podejmować wszelkie inicjatywy umożliwiające szerzenie profilaktyki neuroinfekcji
- refundować szczepienia ptrzeciw meningokokom i pneumokokom dla dzieci i młodzieży z rodzin o niskim statusie materialnym
- wspomagać rozwój nowoczesnej diagnostyki i leczenia

zobacz więcej

Kleszczowe zapalenie mózgu

Kleszczowe Zapalenie mózgu
SZCZEPIMY - ZAPOBIEGAMY


zobacz więcej