Aktualności

Pneumokokom  mówimy : Szczepimy!!!

Pod takim hasłem 27 października br. rozpoczęła się społeczna kampania edukacyjna, której organizatorem jest Fundacja Aby żyć. Celem kampanii jest podniesienie świadomości społeczeństwa na temat zakażeń pneumokokowych oraz zachęcenie rodziców do szczepienia dzieci w celu zapobiegania groźnym dla życia i zdrowia chorobom wywoływanym przez pneumokoki.

Planowane działania w ramach kampanii będą miały zasięg ogólnopolski i będą trwały w okresie październik 2014-luty 2015.

W ramach projektu zostanie zrealizowana kampania edukacyjna w mediach: w internecie (strona internetowa dedykowana kampanii zawierająca kompendium wiedzy na temat szczepień przeciwko pneumokokom www.szczepimy.com.pl    strona  www.facebook.com/szczepimy 

, banery internetowe), w prasie (informacyjne layouty prasowe) oraz w radio (informacyjne spoty radiowe). W poradniach pediatrycznych, w placówkach POZ na terenie całego kraju zostaną rozmieszczone plakaty i ulotki informacyjne. W ramach kampanii odbędzie się też akcja bezpłatnych szczepień przeciwko pneumokokom. Objęci nimi będą podopieczni Stowarzyszenia SOS Wioski Dziecięce, którzy przebywają w czterech wioskach dziecięcych oraz dzieci z ośrodków objętych Programem Umacniania Rodzin. Kampanię wspierają Ambasadorzy – Katarzyna Cichopek, Małgorzata Lewińska, Rafał Cieszyński, którzy na jej potrzeby użyczyli swojego wizerunku lub głosu. Projekt uzyskał też poparcie instytucji publicznych, towarzystw naukowych, czołowych ekspertów w dziedzinie pediatrii i wakcynologii oraz stowarzyszeń pacjentów.

27 października br. odbyła się w Warszawie konferencja prasowa inaugurująca kampanie, w której udział wzięli: Elżbieta Karasek – reprezentująca Rzecznika Praw Dziecka, Jolanta Prochaska – reprezentująca Głównego Inspektora Sanitarnego,prof. dr hab. med. Teresa Jackowska – Kierownik Kliniki Pediatrii CMKP i Ordynator Klinicznego Oddziału Pediatrycznego w Szpitalu Bielańskim w Warszawie, dr med. Aneta Górska-Kot – Ordynator Oddziału Pediatrycznego Szpitala Dziecięcego im. prof. Jana Bogdanowicza w Warszawie,  Ambasadorzy kampanii Katarzyna Cichopek, Rafał Cieszyński, Małgorzata Lewińska oraz Andrzej Kuczara – Prezes Fundacji Aby żyć.

zobacz więcej

Szczepię, bo...

Ochrona dzieci przed pneumokokami to priorytet: bardzo wysokie nosicielstwo, duża liczba zachorowań i rosnąca oporność na antybiotyki. O zakażeniach nie mówi się zbyt wiele, tymczasem do szpitali trafiają dzieci z inwazyjną chorobę pneumokokową, kończącą się powikłaniami neurologicznymi.

zobacz więcej

Fundacja Aby żyć

       Fundacja Aby żyć powstała w styczniu 2007 roku, ale idea zainicjowania działalności organizacji jest związana z wydarzeniami drugiej połowy grudnia 2005 roku, kiedy to ośmioletnia córka obecnego Prezesa Zarządu, Dominika Kuczara została pacjentką Oddziału Neuroinfekcji i Neurologii Dziecięcej Krakowskiego Szpitala Specjalistycznego im. Jana Pawła II w Krakowie. Na szczęście choroba, której przyczyną było wystąpienie groźnej infekcji meningokokowej, zakończyła się całkowitym powrotem do zdrowia młodej pacjentki, jednakże wydarzenia tamtych dni, a przede wszystkim uświadomienie sobie zagrożenia, wzbogacone o nowe doświadczenia i przemyślenia z tym związane zainspirowały tatę Dominiki do utworzenia fundacji.

zobacz więcej

Nie! Dla meningokoków

W ostatnich miesiącach, co kilka tygodni, a czasem nawet dni, mediami wstrząsają doniesienia o nagłej śmierci dziecka czy nastolatka. Kilka dni po tragedii dowiadujemy się, że przyczyną zgonów były meningokoki grupy C. Nagłówki gazet straszą "sepsą", "zakażeniem meningokokowym" i "nieswoistymi objawami".

zobacz więcej

Pomagaj z nami

Dzięki Państwa pomocy możemy:
- pomagać dzieciom i młodzieży dotkniętym chorobami infekcyjnymi układu nerwowego
- edukować grupy społecznie i zawodowe o zagrożeniach związanych z chorobami infekcyjnymi oraz możliwościach zapobiegania im
- podejmować wszelkie inicjatywy umożliwiające szerzenie profilaktyki neuroinfekcji
- refundować szczepienia ptrzeciw meningokokom i pneumokokom dla dzieci i młodzieży z rodzin o niskim statusie materialnym
- wspomagać rozwój nowoczesnej diagnostyki i leczenia

zobacz więcej

Kleszczowe zapalenie mózgu

W Polsce w 2009 roku zanotowano 70% wzrost liczby zachorowań na kleszczowe zapalenie mózgu w stosunku do roku poprzedniego! Badania wykazały znacząco większą liczbę zachorowań na kleszczowe zapalenie mózgu w rejonach gdzie wcześniej notowano nieliczne (lub wcale) przypadki KZM.

zobacz więcej