Aktualności

Konferencja  pod hasłem „Potencjał Zdrowia Człowieka. Samorządy i Pracodawcy – dobre praktyki w profilaktyce” zorganizowana przy współudziale Fundacji w dniu 27.04.2016 r. w Rzeszowie otworzyła  cykl spotkań dla  przedstawicieli samorządów oraz pracodawców.

Inicjatywa jest rozszerzeniem cyklu spotkań dla samorządowców nad którym honorowy patronat objął Głównego Inspektor Sanitarny. Celem konferencji jest dostarczenie uczestnikom praktycznej wiedzy na temat priorytetów zdrowotnych (właściwych dla danego regionu) w zakresie profilaktyki chorób zakaźnych, mechanizmów wdrażania działań prewencyjnych. Według danych Center for Disease Control and Prevention każdego roku rośnie liczba  zachorowań i zgonów spowodowanych chorobami zakaźnymi. Należą do nich: łatwo rozprzestrzeniająca się grypa, infekcje wywołane przez bakterie pneumokokowe i meningokokowe, ale także kleszczowe zapalenie mózgu, czy nieuleczalne wirusowe zapalenie wątroby typu B. Choć nie wszystkie można skutecznie leczyć to wszystkim można skutecznie zapobiegać poprzez profilaktykę szczepionkową. Zostały wyświetlone filmy :  Gdybym wiedział i Zdążyć z pomocą – złote godziny.  Miejsce pracy jest kluczowym ogniwem w walce z tymi schorzeniami.

zobacz więcej

Kampania Społeczno-Edukacyjna

   Pneumokokom mówimy:SZCZEPIMY !!!

zobacz więcej

Kleszczowe zapalenie mózgu

Kleszczowe Zapalenie mózgu
SZCZEPIMY - ZAPOBIEGAMY


zobacz więcej

Pomagaj z nami

Dzięki Państwa pomocy możemy:
- pomagać dzieciom i młodzieży dotkniętym chorobami infekcyjnymi układu nerwowego
- edukować grupy społecznie i zawodowe o zagrożeniach związanych z chorobami infekcyjnymi oraz możliwościach zapobiegania im
- podejmować wszelkie inicjatywy umożliwiające szerzenie profilaktyki neuroinfekcji
- refundować szczepienia ptrzeciw meningokokom i pneumokokom dla dzieci i młodzieży z rodzin o niskim statusie materialnym
- wspomagać rozwój nowoczesnej diagnostyki i leczenia

zobacz więcej

Nie! Dla meningokoków

Fundacja Aby żyć

       Fundacja Aby żyć powstała w styczniu 2007 roku, ale idea zainicjowania działalności organizacji jest związana z wydarzeniami drugiej połowy grudnia 2005 roku, kiedy to ośmioletnia córka obecnego Prezesa Zarządu, Dominika Kuczara została pacjentką Oddziału Neuroinfekcji i Neurologii Dziecięcej Krakowskiego Szpitala Specjalistycznego im. Jana Pawła II w Krakowie. Na szczęście choroba, której przyczyną było wystąpienie groźnej infekcji meningokokowej, zakończyła się całkowitym powrotem do zdrowia młodej pacjentki, jednakże wydarzenia tamtych dni, a przede wszystkim uświadomienie sobie zagrożenia, wzbogacone o nowe doświadczenia i przemyślenia z tym związane zainspirowały tatę Dominiki do utworzenia fundacji.

zobacz więcej